Údržba lesklých MDF dvierok

Čistenie a ošetrovanie
lesklých fóliovaných dvierok
Výrobky sú opatrené ochrannou modrou alebo priesvitnou fóliou proti
poškrabaniu pri doprave, manipulácii a montáži. Po ukončení montáže je
potrebné ochrannú fóliu veľmi opatrne stiahnuť.
!!! Po odstránení ochrannej fólie je potrené lesklý povrch
4 TÝŽDNE nečistiť !!!
!!! Povrch dvierok nikdy nečistite na sucho !!!
Upozornenie: Použijete akýkoľvek čistiaci prostriedok, dbajte na to, aby
neobsahoval aromatické uhľovodíky, estery, ketóny, halogénové
hydrocarbonáty alebo alkohol v koncentrácii nad 25%. Nedoporučujeme tiež
použiť detergentu na bázy octu. Prostriedky by nemali byť abrazívne ( drsné,
hrubé ) a mali by byť vždy zriedené s teplou vodou. V prípade nedodržania
postupu pri údržbe našich výrobkov nebude reklamácia na poškodenie
uznaná.
Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta
( hrany po orezaní fólie, otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo ).
Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach,
griloch a umývačkách riadu sú vystavené mimoriadnemu škodlivému
pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred otvorením dvierok na týchto
domácich zariadeniach skontrolujte ukončenie programu aj s odvetraním
vysokej teploty alebo vodnej pary. Nenechávajte dvierka pootvorené
bezprostredne po ukončení programu. Vzhľadom k vysokým dosahovaným
teplotám, odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch,
teplovzdušných rúrach, griloch a pod. Ochranné lišty zabraňujúce pôsobeniu
tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotrebičom
máme v našej ponuke.
!!! Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi
predmetmi !!!

Původní verze e-shopu

Nábytkár

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx